web analytics

Boeken

Zomaar een greep uit mijn boekenkast die voor mij inspirerend zijn:

spiritueelleiderschap

Er is een schrijnend gebrek aan leiderschap in de wereld. Op kleinere schaal is er een groot tekort aan spiritualiteit en verbinding in bedrijf en organisatie. Terwijl spiritueel leiderschap toch absoluut noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling, niet alleen van onze eigen organisatie, maar ook van de wereld als geheel.

hetslimmeonbewuste

Ik vind dit werkelijk een geweldig boek over ons onbewuste. Lees wat er op het boek staat. Een echte aanrader.
Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt.

Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden.

‘Het slimme onbewuste’ laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte?

We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt.

Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden.

‘Het slimme onbewuste’ laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

 

De vrijewilbestaatniet

Daar waar Ap Dijksterhuis nog enigzins aan de oppervlakte blijft gaat Victor Lamme de diepte in. Als je “Het slimme onbewuste” interessant vond om te lezen kan ik je dit boek ook zeker aanraden. Het leest als een spannende roman.

Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles?

De vrije wil bestaat niet voert u in een bizarre tocht langs slaapwandelende moordenaars, blinde zombies die toch zien, out of body-ervaringen, patiënten die hun eigen handen niet meer vertrouwen en andere neurologische fenomenen, om erachter te komen wie toch dat mannetje in ons hoofd is dat de beslissingen voor ons neemt. Onderweg proberen we te begrijpen waarom Winston Churchill besloot de Franse vloot te laten zinken, Rosemary Kennedy een hersenoperatie onderging en Maurice Ravel de Bolero schreef. Uitein¬delijk belanden we bij het ‘ik’, die constante maal¬stroom van gedachten die denkt de hersenen in ons hoofd onder controle te hebben. En bij de vrije wil, waarvan heel weinig _ en toch ook weer heel veel _ overblijft in het onthutsende beeld dat wordt geschetst van wie er echt de baas is in ons brein.

Victor Lamme (1959) is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publi¬ceerde circa negentig internationale artikelen en hoofdstukken over de werking van het brein, visuele waarneming en vooral het bewustzijn, onder meer in gezaghebbende tijdschriften als Nature en Science. Zijn ideeën over bewustzijn worden als baanbrekend gezien, en hij ontving voor zijn werk de meest prestigieuze subsidie van de Europese Unie.

 

waaromkiesjeditboek

Hoe werken onze hersenen en wat kunnen we met deze kennis. Een boek die de essentie raakt van de werking van onze hersenen en soms wat droog is.

Iedereen maakt dag in, dag uit keuzes. Gaat dat op gevoel of werken onze hersenen met een rekenkundig model?

Read Montague komt in een onderhoudende en verhelderende stijl met een nieuwe benadering van het menselijk brein. Hij ziet het keuzemechanisme in onze hersenen als een machine die u uit elkaar kunt halen. Hij vergelijkt de hersenen met trage en onnauwkeurige computers die in het eerste stadium alleen dienen voor het maken van keuzes tussen voedsel, drinken en seks.

Vervolgens laat hij zien hoe deze eenvoudige doelen vervangen worden door concepten als schoonheid, liefde en angst. Ten slotte legt hij uit dat zich in onze hersenen een waardesysteem ontwikkelt dat deze concepten reguleert, zodat we de juiste beslissingen nemen. Wanneer het fysieke systeem niet meer goed functioneert, leidt dat tot verslavingen, aandoeningen als de ziekte van Parkinson of verkeerde beslissingen, die zelfs grote economische gevolgen kunnen hebben.

opverhaalkomen

Als je meer wilt weten over hoe metaforen werken en hoe deze toepasbaar zijn en niet alleen in opleiding, training en therapie…

Werken met verhalen en metaforen in opleiding, training en therapie.

Vele verhalen bestaan al zolang er mensen zijn en worden al eeuwenlang verteld. Even zo vele verhalen ontstonden gisteren en vandaag en worden morgen onder woorden gebracht. Ieder mens is er ontvankelijk voor. Een boek dat uitnodigt tot zowel het vertellen van verhalen, het maken van verhalen als tot het werken met verhalen.

essaydohmen

Voor diegene die geïnteresseerd zijn in filosofie is dit een mooi boekje en geeft een mooi beeld van de geschiedenis van de filosofie.

“Waarom zou niet ieder van zijn leven een kunstwerk maken?” Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven. Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van vrijheid-blijheid die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme. het is hoog tijd voor een nieuwe publieke moraal waarin de grote levensvragen weer aan bod komen: Wie ben ik en wat vermag ik in deze omstandigheden? Hoe stem ik af op de ander en wat is een goed leven? Dit boek is het essay van de maand van de filosofie in 2008.

persoonlijkleiderschap

In dit boek wordt de lezer persoonlijk aangesproken. Het biedt een uitdaging tot groei en ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap beschrijft de, uitdaging om de eigen persoonlijkheid optimaal te gebruiken bij het leiding geven. Kennis, kunde, macht en machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam zijn bij het leiding geven, maar iedere leider beseft dat het in essentie daar niet om gaat. Een leider heeft uiteindelijk steeds de eigen persoonlijkheid-ter beschikking als instrument om zijn muziek van het leiding geven te maken. Het leiding kunnen geven, het leiding durven geven en het gebruiken van persoonlijke inspiratie om veranderingen te initiëren zijn centrale thema’s. Steeds opnieuw wordt er teruggekeerd naar de persoon van de leider zelf. Vanuit dit centrale perspectief is het boek geschreven. Het gaat over de mens die in zijn werk bereid en in staat is te handelen vanuit de visie dat hij schipper en schip tegelijk is. Dit boek is bedoeld als een inspiratiebron voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.