web analytics

Oplossingsgericht werken

Tweedaagse workshop over “De vele wegen naar oplossingen” voor coaches, trainers, adviseurs, (project)managers en andere “veranderprofessionals”.

Als veranderprofessional , coach of trainer heb je veelvuldig te maken met mensen die tegen problemen aanlopen. Het is vrij gangbaar om eerst en vooral te kijken naar wat de kenmerken zijn van het probleem en wat de oorzaak is. Het analyseren van het probleem en de oorzaak ervan leidt niet altijd tot een oplossing en kost veel energie.

Oplossingsgericht leiden is een doelgerichte en respectvolle methode om problemen aan te pakken en verandering in gang te zetten. De essentie is iemand te stimuleren zelf tot oplossingen te komen en de focus te verleggen van het probleem naar de oplossing; het uitgangspunt is dat wat goed gaat te versterken en verder uit te bouwen. Deze manier van werken biedt perspectief, versterkt het optimisme en leidt tot zelfredzaamheid. De methode is praktisch en stimuleert samenwerking en betrokkenheid, waardoor de resultaten duurzamer zijn.

In deze tweedaagse workshop leer je de methode kennen en toepassen in je werk. Deelnemers worden uitgenodigd eigen cases uit de praktijk mee te nemen. Onderwerpen die worden behandeld zijn:

• Basisprincipes en structuur van Oplossingsgericht leiden
• Oplossingsgerichte houding
• Vier oplossingsgerichte competenties (Helpen, Trainen, Instrueren, Sturen)
• Hoe kun je anderen zelf oplossingen laten vinden?
• Hoe kun je sneller tot resultaten komen?
• Gebruikmaken van aanwezige mogelijkheden
• Vanuit optimisme perspectief bieden
• De kracht van stimulerende vragen stellen
• De praktijk

Data: n.n.b.
Tijden: 9:30 tot 17:00
Locatie: in Zuid Holland, exacte locatie wordt nog bekend gemaakt
Trainer: Peter van den Bos,
Kosten: € 395,- (dit is inclusief werkmap, lunches, koffie en thee)

 

Klik hier voor meer informatie over de trainingen en workshops en wij nemen contact met u op.