web analytics

Visie en missie

Het is mijn overtuiging dat voor een succesvoller samenwerking vertrouwen de belangrijkste voorwaarde is. Resultaten halen door vertrouwen hebben in samenwerking.

Ik geloof ook dat mensen en daarmee organisaties tot veel meer in staat zijn. Er is in potentie veel aanwezig en komt tot verdere uiting als er grotere betrokkenheid is. Deze betrokkenheid vanuit persoonlijke waarde en doelen. Passie voor het werk dat je doet. Als je je werk met passie doet dan maak je echt verschil.

Wij leven in een snel veranderende wereld en mee veranderen is nog niet zo gemakkelijk. Om de weerstand te begeleiden en om te zetten in samenwerking, is persoonlijke betrokkenheid essentieel. Het loslaten van beperkingen en vertrouwen hebben in de verandering en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen inbreng.

Ik stap over beperkende grenzen heen en vind oplossingen die vaak al aanwezig zijn en over het hoofd worden gezien. Samenwerking creëren door inzicht in elkaars waarden en passies.

Ik zie het als mijn missie om de mens bij zijn passie te brengen en daarmee een verschil te maken.

petervandenbos