web analytics

Teamcoaching

Teamcoaching
Je krijgt wat je creëert. Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijke eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan. Maar hoe krijg je je team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger? Hoe maak je de onderlinge samenwerking en het onderlinge vertrouwen van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar? Hoe maak je optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid? Hoe verbeter je de loyaliteit, sfeer en daarmee het werkplezier in het team?

Vanuit het systeemdenken worden bewuste én onbewuste processen in teams zichtbaar gemaakt. Er wordt uitgegaan van 5 optimistische regels:

  • Mensen kunnen meer dan ze denken, mensen kunnen veel van elkaar leren.
  • In een groep zijn het krachtenveld en de mogelijkheden groter dan in een twee gesprek.
  • Het patroon van de onderlinge interacties tussen mensen in een groep geeft de mogelijkheden en de beperkingen van de betrokkenen aan.
  • Leren is het bewust worden van nieuwe dingen, anders kijken, het verder ontwikkelen bn jezelf.
  • Omgaan met de paradox “belangeloos omgaan met waardegebonden beslissingen”.
  • Oplossings gericht werken inplaats van probleem gericht.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.